Vanwege onze BUMA/STEMRA licentie zijn wij verplicht het volgende te vermelden:
Muziekwerken zijn auteursrechterlijk beschermd. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren voor eigen genoegen
en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik is uitdrukkelijk verboden.Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d
Daarnaast hebben wij wat het beeld- en geluidsmateriaal betreft formeel de kopieerrechten gereserveerd, we zullen hier echter van afzien als U de video's voor niet-commerciële doeleinden wilt gebruiken, indien:
1) U ons de schriftelijke toestemming van de uitvoerenden (het koor, de solisten of muzikant(en)) kunt laten zien 
2) U zelf zorg draagt  voor de afdracht van alle  rechten, bijvoorbeeld door een BUMA/STEMRA licentie 
3 De video en audio intact wordt gelaten en niet verder door U wordt bewerkt maar in de oorspronkelijke kwaliteit en vorm blijft
4) U vermeld duidelijk bij de video de volgende tekst: "Een compleet videoverslag is te vinden op http://www.zingenindezomer.nl "
Zingen in de Zomer - zidz.urk.nu/site/index.php/archieven-t-m-2011 - - localhost(127.0.0.1) - 26-05-2022 13:02:39 Europe/Amsterdam) - Server: oranje.zingenindezomer.nl